JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Apeldoorn

 

ONTWIKKELINGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN

In de zomer van 2017 stelde de gemeenteraad van Apeldoorn het beleidsplan ‘Recycleservice 2025’ vast. Centraal in het plan staan verdere reductie van restafval en verhoging van het volume grondstoffen. De uitrol in de jaren erna was een intensief, gefaseerd traject. De PMD-container werd ingevoerd en het zelf wegbrengen van restafval naar een ‘buurtbak’ geïntroduceerd. Verder zijn brengvoorzieningen voor luiers georganiseerd en een ophaalservice voor mensen met medische beperkingen. In het eerste kwartaal 2020 vond de laatste implementatie van het plaats.

Koploper in afvalscheiding

In het najaar van 2020 was de beoogde inzamelstructuur gerealiseerd. Met een forse reductie van het restafval en 80% afvalscheiding is Apeldoorn nu koploper, niet alleen in ons werkgebied, maar ook in de stedelijkheidsklasse waar Apeldoorn toe behoort. De landelijke scheidingsdoelstelling van 75% in 2020 is eveneens ruimschoots gehaald. Een schitterend resultaat waar de gemeente en Circulus-Berkel samen intensief aan hebben gewerkt. 2021 zal het eerste volledige jaar worden voor de doorgevoerde veranderingen.

Bijplaatsingen: hardnekkig probleem

Een effect bij de inzameling van grondstoffen en restafval via buurtcontainers zijn bijplaatsingen door inwoners. De afgelopen jaren was hier veel aandacht voor en is de problematiek in kaart gebracht. Acht plekken zijn bestempeld tot ‘hot spot’, waar experimenten zijn gestart met verschillende aanpakken. Een belangrijke conclusie is dat het aantal bijplaatsingen op die locaties wel in meer of mindere mate is verminderd, maar zeker niet zijn verdwenen.

Naar aanleiding van deze conclusies staan in het vervolgtraject experimenten centraal in samenwerking met bewoners en ondernemers uit de buurt. Het idee is dat een fysieke, zichtbare maatregel zoals een containertuintje, opgezet in samenwerking met de buurt en indien mogelijk geadopteerd door bewoners of ondernemers, meer betrokkenheid van de directe omgeving oplevert. Bovendien kan communicatie en handhaving beter worden afgestemd op de betreffende buurt, waardoor het effect wordt vergroot. De resultaten van deze aanpak worden vanaf 2021 bekend.

Tevredenheid: ruim voldoende

In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners over de inzameling. Circulus-Berkel wordt door de inwoners beoordeeld met het rapportcijfer 7,5. Ten opzichte van het onderzoek uit 2017 is de tevredenheid gelijk gebleven. De inwoners van Apeldoorn zijn het meest tevreden over de mogelijkheid om hun gft, papier en pmd kwijt te kunnen. Minder tevreden is men over de mogelijkheid om restafval aan te bieden. Het meest genoemde verbeterpunt in het coronajaar is dat inwoners lang moesten wachten bij het Recycleplein. Het grootste deel van de inwoners van Apeldoorn heeft telefonisch contact met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Zij zijn met name tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers. De inwoners van de gemeente Apeldoorn geven aan bij voorkeur informatie te ontvangen via de website, per post en de app van Circulus-Berkel.

ONTWIKKELINGEN BUITENRUIMTE

Sinds 2020 voert Buitenruimte de onkruidbeheersing uit in eigen beheer. De gemeente stelde met de afdeling een plan van aanpak op waarmee beeldresultaat is behaald. Eerder rondden we een succesvolle pilot af met een werkmethode voor onkruidbeheersing in grindbermen. De gemeente Apeldoorn stelde de speciale machine in 2020 beschikbaar zodat we de aanpak konden continueren. De winters in 2020 waren vrij mild. Onze gladheidsbestrijders gingen 14 maal preventief op pad.