JAAROVERZICHT 2020

STRATEGIE

De missie en visie vertalen we in vier strategische doelen:

Solide partnership

Als Circulus-Berkel zijn we van én voor onze negen gemeenten. We ontzorgen hen waar dat mogelijk en gewenst is. Dat doen we door excellente dienstverlening tegen een redelijke, maatschappelijke prijs. We zorgen dat we de basis op orde houden en werken binnen de financiële kaders die met gemeenten zijn afgesproken. De kennis en kunde van onze mensen combineren we met een innovatieve, creatieve aanpak. Dat maakt ons een solide partner voor onze gemeenten, inwoners en samenwerkingspartners.

Nog meer milieuwinst

Onze toekomst is gebaseerd op circulariteit. Op dit pad ontwikkelen we ons verder. Zo willen we samen met onze gemeenten ervoor zorgen dat de gezamenlijke doelstelling (maximaal 30 kg restafval in 2025) gerealiseerd wordt binnen de gestelde financiële en kwaliteitskaders. Preventie van afval is daarbij van belang. Verder werken we aan het realiseren van de doelstelling door zo weinig mogelijk te verspillen en waar mogelijk te hergebruiken. We delen resultaten met de buitenwereld.

Buitengewone leefomgeving

We staan voor een gezonde leefomgeving en een groene toekomst. We leveren verschillende diensten in de ‘buitenruimte’ en hebben de ambitie dit voor meer gemeenten te gaan doen. We betrekken steeds vaker inwoners, wijk- en dorpsraden en ondersteunen lokale initiatieven.

Partner in het sociaal domein

We werken aan een inclusieve maatschappij, net als onze gemeenten. Daarin draagt ieder naar eigen kunnen bij en is ruimte voor alle soorten inzet. Dat doen we door zoveel mogelijk mensen – bijvoorbeeld uit de participatiewet – zinvol werk te bieden en door mensen met weinig kans op de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden om zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in onze kringloopwinkels, in het onderhoud van het groen of bij de sortering van afvalstromen.