JAAROVERZICHT 2020

VOORWOORD

https://beeldbank.circulus-berkel.nl/image/6558/IMG-20191028-WA0001.jpg?k=a834421f9ec8ad3a0912ebd9aa56b84dbcfc5071&w=500&h=300&x-x=0&x-y=60&x-w=600&x-h=360&x-m=1.7066666666666668

We blikken in dit overzicht terug op het uitzonderlijke jaar dat 2020 door de COVID-19-pandemie was. De interne impact daarvan was groot: kantoorpersoneel werkte thuis, in het sociaal domein werden activiteiten noodgedwongen afgeschaald of gestopt. Het uitvoerend personeel binnen de units Grondstoffen en BuitenRuimte kreeg op het werk te maken met vele beperkingen in het sociale verkeer en drukte op de recyclepleinen.

Impact

Ondanks de grote interne impact was de externe impact veel beperkter: het merendeel van de dienstverlening bleef het gehele jaar op peil. Dat de rijksoverheid ons bedrijf begin maart bestempelde als ‘vitale organisatie’, benadrukte enerzijds het belang van continuïteit en was anderzijds ook een uiting van respect: we zijn van cruciale betekenis voor de samenleving. De opgaven waarvoor we stonden, zijn naar tevredenheid van onze aandeelhouders volbracht. Intensieve interne communicatie en een veerkrachtige, collegiale organisatie hebben daaraan ongetwijfeld bijgedragen.

Resultaten

In dit overzicht geven we een beeld van de gang van zaken gedurende het verslagjaar en de belangrijkste resultaten die we boekten. Daarnaast blikken we vooruit en schetsen we de ontwikkelingen waar we rekening mee houden in onze nieuwe meerjarenstrategie.

Inzet

We danken tenslotte alle medewerkers voor hun inzet in 2020. Alleen door met z’n allen de schouders er onder te zetten, hebben we – namens onze negen gemeenten - de inwoners van onze regio in dit bijzondere jaar van dienst kunnen zijn. Die resultaten zijn door gemeenschappelijke inzet tot stand gekomen.  

Lisette Bosch

Algemeen directeur Circulus-Berkel

 

Foto: ondertekening contract in Epe voor het inzetten van sociale werkgelegenheid, oktober 2020.