JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Brummen

 

ONTWIKKELINGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Nieuw grondstoffenplan

In Brummen is in 2020 het proces gestart om tot een nieuw Grondstoffenplan te komen. De gemeente heeft in dit kader een inwonersonderzoek laten uitvoeren. De resultaten worden in 2021 meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan. In het najaar zijn ook de eerste procesplannen voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn inwoners meegenomen in het nut en de noodzaak van nieuw afval- en grondstoffenbeleid en de stappen die hierin gezet worden. Lees meer hierover. 

Zwerfafvaltrolley geïntroduceerd

Door diverse vrijwilligersgroepen is er veel zwerfafval ingezameld. Daarvoor schafte de gemeente onder meer een nieuwe zwerfafvaltrolley aan geproduceerd door de Fietsenwerkplaats van Circulus-Berkel. Lees meer hierover.  

Tevredenheid: ruim voldoende

In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners over de inzameling. Circulus-Berkel wordt door de inwoners van de gemeente Brummen beoordeeld met het rapportcijfer 7,9. Dit betekent een stijging van de waardering ten opzichte van 2017, toen gemiddeld een 7,5 werd gegeven.

Van alle aspecten van de dienstverlening zijn inwoners het meest tevreden over de Recyclepleinen. Van de aanbiedmogelijkheden zijn de inwoners van Brummen het meest tevreden over de mogelijkheid om hun papier, gft en pmd kwijt te kunnen. Minder tevreden is men over de mogelijkheid om klein chemisch afval en elektrische apparaten aan te bieden. Als verbeterpunt wordt met name bijplaatsingen en rommel rondom ondergrondse containers genoemd.

Het grootste deel van de inwoners van Brummen heeft telefonisch contact met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Zij zijn (zeer) tevreden over de vriendelijkheid, snelheid en deskundigheid van de medewerkers. De inwoners van de gemeente Brummen geven aan bij voorkeur informatie te ontvangen via de website, per post en de app van Circulus-Berkel.