JAAROVERZICHT 2020

OVER ONS

Een duurzame, leefbare regio

Circulus-Berkel B.V. verzorgt het afvalbeheer, verricht taken in de openbare ruimte en is actief in het sociaal domein voor negen gemeenten: Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Wij zijn een publieke vennootschap waarvan de negen gemeenten aandeelhouder zijn.

Wij dragen actief bij aan de doelen die deze gemeenten hebben op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer, het beheer van de openbare ruimte en in het sociaal domein. Overkoepelend en gemeenschappelijk doel is een duurzame, leefbare regio.

Circulus-Berkel is een publieke onderneming zonder winstoogmerk. Wij verrichten onze diensten tegen kostprijs. Voor het pakket diensten en de bijbehorende prijs sluiten wij langjarige resultaatovereenkomsten af met iedere klantgemeente. Jaarlijks vindt indexering plaats; eens in de drie jaar herijken we de overeenkomsten.

Kernactiviteiten

De kernactiviteiten van Circulus-Berkel richten zich op het beheer van grondstoffen en afval en het beheer van openbare ruimte. Circulus-Berkel

 

Lees meer over onze rol als verbonden partij

Bekijk filmpjes over onze strategische speerpunten op ons YouTubekanaal