JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Epe

 

ONTWIKKELINGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN

De gemeente Epe streeft naar een betere scheiding van grondstoffen en een verdere reductie van het restafval. Bij het ontwikkelen van beleid zijn inwoners sterk betrokken. Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan Samen Slim Inzamelen kwam daarom in 2019 tot stand met een actieve bijdrage van inwoners door middel van onder meer huiskamergesprekken. Doel van het plan: in 2025 uitkomen op 30 kg restafval per inwoner. Begin 2020 ging de gemeenteraad akkoord.

Invoering integraal pakket maatregelen

Direct daarna volgde de invoering van een integraal pakket aan maatregelen, gericht op het verminderen van restafval, het terugwinnen van grondstoffen én afvalpreventie. Vanaf het voorjaar is ingezet op voorlichting om de kennis over afvalscheiding te verbeteren en scheidingsgedrag te stimuleren. Daarna volgde de introductie van de BEST-tas en wijzigden de inzamelfrequenties. GFT werd vaker opgehaald (2-wekelijks) restafval en PMD minder vaak (4-wekelijks). Hoogbouw kreeg voorzieningen voor het scheiden van GFT. In totaal 12.768 grijze, 12.917 groene en 12.317 oranje containers werden voorzien van een chip; 14.467 milieupassen met instructie zijn per post op de huisadressen bezorgd. Negen milieuparkjes werden uitgebreid. Bewoners van laagbouw kregen daarmee de keuze om restafval zelf weg te brengen. Daarna volgde in 2021 een soepele invoering van diftar. Aandachtspunten voor 2021 zijn onder meer het verbeteren van de grofvuil-voorzieningen en het behoud van de kwaliteit van ingezameld gft en PMD.

Tevredenheid: ruim voldoende

In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners over de inzameling. Circulus-Berkel wordt door de inwoners van de gemeente Epe beoordeeld met het rapportcijfer 7,7. Dit betekent een stijging van de waardering ten opzichte van 2017, toen gemiddeld een 7,5 werd gegeven. Van alle aspecten van de dienstverlening zijn inwoners het meest tevreden over het Recycleplein. Van de aanbiedmogelijkheden zijn de inwoners van Epe het meest tevreden over de mogelijkheid om hun gft, glas en papier kwijt te kunnen. Minder tevreden is men over de mogelijkheid om klein chemisch afval aan te bieden. Het meest genoemde verbeterpunt is het netjes terugplaatsen van containers en kratjes na het legen. Het grootste deel van de inwoners van Epe heeft telefonisch contact met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Zij zijn met name tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers. De inwoners van de gemeente Epe geven aan bij voorkeur informatie te ontvangen via de post, website en de app van Circulus-Berkel.

ONTWIKKELINGEN BUITENRUIMTE

In nauwe samenwerking met Axent Groen zorgden we tijdens bladval en onkruidbeheersing voor extra veegrondes. Met circa 165 legingen per werkdag zorgden onze buitenruimte-medewerkers voor maar liefst 42.900 legingen van prullenbakken in de openbare ruimte.