JAAROVERZICHT 2020

DUURZAAMHEIDSDOELEN

We willen als organisatie niet alleen bijdragen aan gemeentelijke, regionale of landelijke doelen maar ook aan de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Die bieden een helder, bruikbaar kader voor verdere verduurzaming en maken bijdragen concreet. Het gaat daarbij om de volgende duurzaamheidsdoelen: