JAAROVERZICHT 2020

JAAROVERZICHT 2020

 

Wat gebeurde er zoal in ons bedrijf? We nemen je mee op een 'seizoensreis' door het bijzondere jaar 2020. Het geeft je een indruk van ons werk, onze resultaten, onze samenwerking met gemeenten en meer.

 

VOORJAAR

 

Vuurwerkafval

Bewoners, vrijwilligers, medewerkers van de Deventer Schoon Familie, Cambio en Circulus-Berkel zorgden er op 2 januari samen voor dat straten en buurten weer schoon en veilig werden: maar liefst 15.500 kg vuurwerkafval werd ingezameld, 2.500 kg meer dan het jaar ervoor. Ook in Apeldoorn, Zutphen en Lochem werd zoals elk nieuwjaar vuurwerkafval ingezameld.

Kennismaken

Van 2 tot en met 10 januari konden medewerkers van Circulus-Berkel op maar liefst zeven locaties aanschuiven bij een kennismakingsontbijt of -lunch. Het waren levendige, informele bijeenkomsten waarop we kennis konden maken met onze nieuwe algemeen directeur Lisette Bosch.

Containertuintjes

In Apeldoorn zijn acht ‘containertuintjes’ aangelegd. Wethouder Maarten van Vierssen opende de tuintjes bij de ondergrondse containers op het Monseigneur Nolensplein in Apeldoorn. De tuintjes zijn een proef van gemeente Apeldoorn en Circulus-Berkel om de omgeving van de containers aantrekkelijker te maken en te voorkomen dat afval naast de containers wordt geplaatst.

Recycleplein

De bouw van het recycleplein, de kantoren en loodsen op de Westfalenstraat is afgerond. De laatste klussen werden uitgevoerd, zoals de gevelbelettering, het welkomstbord, de bewegwijzering en de vlaggenmasten. Keurig op tijd voor de officiële opening op vrijdag 6 maart en de open dag op 7 maart.

Circulair textiel

De textielconsumptie neemt sterk toe terwijl de draag- en gebruikstijd afneemt. Textiel wordt een wegwerpproduct. Hoog tijd om deze trend te keren. Met het oog op de ontwikkeling van het Beleidsprogramma Circulair Textiel presenteerden publieke partijen, gemeenten en uitvoeringsdiensten een 8-puntenplan “Visie Circulair Textiel” aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Circulus-Berkel is een van de initiatiefnemers. Lees meer.

 

LENTE

 

Openingsfeest en open dag

Op vrijdag 6 maart opende Circulus-Berkel officieel de nieuwe locatie aan de Westfalenstraat. Op die dag waren de gemeente Deventer (opdrachtgever) en onze overige aandeelhoudende gemeenten en relaties welkom. Het feestelijke programma werd gecombineerd met de opening van het textielsorteercentrum van ReShare/Leger des Heils. Op zaterdag 7 maart was het aan de inwoners van Deventer om kennis te maken met de nieuwe locatie. Ruim 850 mensen maakten gebruik van de gelegenheid. Het waren voorlopig de laatste evenementen. In de dagen daarna brak de coronacrisis uit en werden op landelijk niveau ingrijpende maatregelen genomen.

Crisiscommunicatie

Ook voor Circulus-Berkel had de pandemie grote gevolgen. Een actiecomité werd opgericht, maatregelen werden genomen. Er kwam ruimte voor flexibele werktijden voor de uitvoering, het kantinegebruik werd beperkt. Kritische processen op locaties gingen met een noodbezetting door, de rest van het personeel kon op vrijwillige basis thuiswerken, ‘voorlopig tot 31 maart’, staat te lezen in de eerste interne nieuwsbrief, die vanaf dat moment dagelijks uitkwam.

Vitale organisatie

Snel daarna bestempelde het kabinet ons type organisatie als ‘vitale organisatie’. Het was van het grootste belang zo lang mogelijk de dienstverlening overeind te houden. Niet-vitale onderdelen met een risico voor de gezondheid van mensen, werden gesloten, in lijn met de maatregelen van het kabinet. Zo gingen de Fietsenwerkplaats, Stilema, Buurtbeheer Deventer, Jongerencentrum 0313 Doesburg, de Techniekfabriek en de werkplaats in de wijk dicht. Cambio-keuken draaide met een kleine bezetting door om de maaltijdvoorziening voor een naburig tehuis zeker te stellen.

Drukte op recyclepleinen

Nederland ging op slot. Veel mensen kwamen thuis te zitten, en al snel werd het opruimen van zolders, kelders, schuren een populaire tijdsbesteding. De wachttijden op de Recyclepleinen liepen op, ook omdat het maximum aantal auto’s dat toegelaten werd, beperkt werd tot vijf. Dit om de 1,5-meter afstandsregel te kunnen aanhouden en de medewerkers te beschermen. Tekstkarren met instructies en verkeersregelaars werden ingezet in Apeldoorn en Deventer om de toeloop in goede banen te leiden.

Druktemeter

Nog ver voor de Coronacrisis uitbrak en onze burgers massaal naar de Recyclepleinen trokken en daar zorgden voor lange wachtrijen en verkeersopstoppingen, leefde de vraag hoe we de bezoekersaantallen op de pleinen beter konden reguleren. Onze internetpartner ontwikkelde een systeem dat snel werd omgedoopt tot ‘de druktemeter’, een systeem dat via de website laat zien hoe druk het is op de recyclepleinen. Na de inrichting aan ‘de voorkant’ ging het systeem vanaf 2020 (gefaseerd) live op de recyclepleinen in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Doesburg.

Dienstverlening

Onze dienstverlening bleef in de eerste helft van het jaar fier overeind. Daar waar de papierinzameling onder druk stond vanwege het wegvallen van vrijwilligers, kon dit worden opgelost met de inzet van eigen personeel of uitzendkrachten. Kantoorpersoneel werkte vanuit huis; medewerkers waren snel gewend aan nieuwe vergadersystemen en ook hun werk ging vrijwel probleemloos door.

Interne communicatie

Met een dagelijkse nieuwsbrief voor leidinggevenden én een nieuwsbrief voor medewerkers die ’s avonds werd geproduceerd en voor 7.00 uur de ochtend erop werd verspreid, bleef iedereen betrokken en waren we in staat snel te (re)ageren. De nieuwsbrief voor medewerkers verscheen op intranet en de publicatieborden. Daarnaast maakten we een wekelijks videojournaal dat medewerkers via een link in een mail konden bekijken. Zo zorgden we ervoor dat alle medewerkers op de hoogte en betrokken bleven.

Inzicht bezoek recyclepleinen

Op alle recyclepleinen piekten de bezoekcijfers. Zo ontvingen we in Deventer vanaf medio maart wekelijks ongeveer 3.000 bezoekers, in Zutphen 1.900, Epe 1.700, in Apeldoorn 1.500 en in Doesburg 900. Verkeersregelaars en tekstborden werden ingezet, niet alleen op het Recycleplein maar ook op de wegen ernaar toe. De communicatie via website, Afvalvrij App was in de grotere gemeenten gericht op ‘ontmoedigen’.

Schaapskudde

Vanaf woensdag 15 april zorgde een kudde Kempische heideschapen onder de hoede van herder Rutger Ebbers voor het onderhoud van groen, bermen en graslanden rondom Doesburg. De alternatieve maaimethode zetten we nu voor het vierde jaar in Doesburg in. Afgelopen twee jaar was al resultaat te zien; rijkere bermen en een toename van de bijenpopulatie. Omroep Gelderland was aanwezig voor een live radio-item, daarna filmden ze de eerste ‘graasplek’. Sinds 2019 zorgen we ook in het Lochemse Eefde voor ‘schapenbegrazing’. Ook daar ging een kudde aan de slag.

Stijging aanbod afval en grondstoffen

Nu iedereen thuis was, steeg het aanbod aan afval en grondstoffen. Dat gold eigenlijk voor alle stromen. We konden de inzameling goed aan. Dat gold ook voor de verwerking op onze recyclepleinen en bij de inzameling van grofvuil. Wel zagen we bij textiel kelderende prijzen en verminderde afzetmogelijkheden. Bij harde kunststoffen en e-waste zagen we een vergelijkbare ontwikkeling. Het aanbod van papiercontainers was groter dan normaal. Daarbij steeg niet het aantal kilo’s, wel het volume. In de containers zat meer karton, en dat is lichter dan papier. We vermoedden dat de oorzaak ligt in het meer online winkelen.

Opknapbeurt Stilema

Ons kringloopbedrijf Stilema in Vaassen onderging een grote opknapbeurt. Er is geverfd, opgeknapt en gewerkt aan een moderne frisse uitstraling. Ook de inrichting van de winkel veranderde.

Afvalzorg

Circulus-Berkel werd gevraagd advies te geven over de inzameling van ‘Corona-afval’ bij zorglocaties waar coronapatiënten konden uitzieken die niet ziek genoeg waren om de ziekenhuisbedden te bezetten maar wel te ziek voor een verblijf thuis. Het ging om zorglocatie Ehzerwoud (Almen), waarna al snel twee locaties in Apeldoorn en een test-drive-in Zelhem volgden. Er werden scherpe regels opgesteld voor opslag en transport. In samenwerking met Renewi werd de afvalzorg op de locaties goed geregeld: Circulus-Berkel zorgde voor advisering, bevoorrading van minicontainers en ander opslagmateriaal. Renewi zorgde voor de afvoer.

Corona-afval

Op de straten zwierven steeds vaker mondkapjes en we signaleerden latex handschoentjes en ander coronagerelateerd afval bij het PMD. Tijd voor extra communicatie: corona-afval hoort in het restafval, niet bij papier, PMD of in het riool. We besteedden hier aandacht aan op circulus-berkel.nl en intensiveerden de communicatie door middel van berichtgeving via de Afvalvrij App en Facebook.

Cleanwise thuis

Om kinderen in ons werkgebied ook thuis op een speelse manier kennis te laten maken met afvalscheiding, werd de speciale pagina www.circulus-berkel.nl/cleanwise vernieuwd en uitgebreid met content die in eigen beheer is ontwikkeld. Kleuren, knutselen, rekenen, wat-hoort-waar: met deze nieuwe content en downloads zoals kleurplaten en stickervel stimuleerden we kinderen – en hun ouders – op een leuke en zinvolle manier aan de slag te gaan.

Bijplaatsingen

Via social media ontvingen we berichten uit diverse gemeenten over een toenemend aantal ‘bijplaatsingen’ bij ondergrondse containers. De oorzaak lag mogelijk in een toename van afval doordat veel mensen thuis waren, meer afval produceerden, en zich niet aan de regels hielden.

Eerder waren in Apeldoorn en Deventer in 2018 en 2019 langdurige experimenten uitgevoerd met gerichte interventies. Dit na analyse van de locatie en monitoring van stortgegevens. Van het plaatsen van borden, instructies op de grond, het aankleden van containers met aantrekkelijke wikkels en het inzetten van containertuintjes: we hebben inmiddels veel ervaring opgebouwd met gerichte ‘nudges’. Gedragsgerichte interventies kunnen de problemen verminderen, maar helaas niet altijd en overal oplossen.

Maaltijdbezorging

Tijdens coronatijd konden bewoners van woon/zorgcentrum Ludgerus in Deventer een gezonde, verse maaltijd bestellen bij de overburen van Cambio Keuken, onderdeel van Circulus-Berkel. De medewerkers van Cambio Keuken slaagden er in deze dienstverlening op peil te houden en zelfs uit te breiden. Maaltijden werden voor de deur in een tasje afgeleverd.

Compost

De projectgroep die jaarlijks eind maart een compostdag verzorgde in enkele gemeenten, moest deze publiekstrekker in 2020 vanwege de corona-pandemie op het laatste moment afblazen. Vlak voor de zomer nam de drukte op de Recyclepleinen af. De tekstkarren en extra verkeersregelaars bleken na maandenlange inzet niet meer nodig.

 

Het idee ontstond om de bezoekers van de pleinen in Deventer en Doesburg - als dank voor het lange wachten of als algehele opsteker - een zakje compost bij het verlaten van het plein mee te geven. De betrokken gemeenten reageerden positief op het initiatief. Om een aanzuigende werking op de pleinen te voorkomen, werd hierover alleen achteraf gecommuniceerd. Op donderdag 28 mei startte de actie in Deventer; op vrijdag 29 mei vond de uitdeelactie in Doesburg plaats. Verraste inwoners en zonnige, vrolijke fotomomenten waren het resultaat.

Dagbesteding en trajecten

Op verschillende plaatsen in ons bedrijf werken medewerkers in participatiebanen. Daarnaast zijn er mensen vanuit de WMO/dagbesteding en veel vrijwilligers actief. Samen zorgen we voor de dienstverlening voor onze gemeenten. Mensen op de minder vitale werkplaatsen moesten echter thuisblijven na de corona-uitbraak. Zo waren de Techniekfabriek en de Fietsenwerkplaats in Deventer en de kringloopwinkel Stilema in Vaassen een tijd gesloten. Voor de betrokken medewerkers betekende dit vaak een grote tegenslag die hun leven ontregelde. De werkplaatsen en winkel gingen vlak voor de zomer langzamerhand weer open, met veel aandacht voor veiligheid en RIVM-maatregelen.

Protocol anderhalve-meter-in-de-afvalbranche

Mede op basis van input van Circulus-Berkel presenteerde de Afvalbranche een protocol over het werken in de ‘anderhalve-meter-samenleving’. In het protocol staan maatregelen over veilig en gezond werken in de branche. Met dit protocol als basis konden wij ons werk zo inrichten dat de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk bleef. Het protocol is gepubliceerd door de NVRD. Daarnaast bracht Circulus-Berkel een extra videojournaal uit met als thema veiligheid.

Opruimactie

Na een aantal actieloze maanden vanwege corona, konden er vanaf juni weer opruimacties gehouden worden door de Deventer Schoon Familie, onderdeel van de Circulus-Berkel. Zaterdag 6 juni beten de leden van zwerfvuilgroep WorpWegWerpVrij het spits af. Met nieuwe coronaregels, veel desinfectiemiddel, en alles op anderhalve meter afstand. Wethouder Frits Rorink was er bij. Elke groep maakte een deel van de wijk schoon. Aan het eind van de ochtend stond de bus van de DSF aan het Deventer Stadsstrand. Daar werden de gebruikte materialen gedesinfecteerd, de zakken zwerfvuil ingeladen en werd de actie afgesloten met koffie.

Jongerencentrum 0313

Van maart tot half mei was Jongerencentrum 0313 (Doesburg) gesloten. De tijd werd onder meer benut met het opzetten van  een online programma waar jongeren aan deel konden nemen, wat voorzag in een duidelijke behoefte. Vanaf de meivakantie kon er buiten weer onder begeleiding gesport worden door jongeren, daarna werd 0313 overdag weer geopend. Daarnaast werden de outreachende werkzaamheden uitgebreid, waardoor de jongerenwerkers ook regelmatig op straat te zien waren en in gesprek kwamen met ouders, jongeren en handhavers.

Ketenregiemodel PMD

Per 1 april 2020 trad het nieuwe ketenregiemodel voor PMD in werking. Dit nieuwe model leidde onder meer tot vragen wat er nu bij PMD mocht en of dit gevolgen had voor de inzameling en acceptatie. In overleg met onze contractpartners HVC, Midwaste en Combinatie Oost (waarin ook Circulus-Berkel deelneemt) werd de wel/niet-lijst slechts op enkele punten aangepast en benadrukten we dat er géén sprake was van een verruiming van de acceptatieregels. Niet-verpakkingen zoals speelgoed, kapotte tuinstoelen, dekzeilen enzovoorts horen nog steeds niet in het PMD. Niet-recyclebare verpakkingen zoals de foliehoudende chipszak en koffieverpakkingen horen eigenlijk in het restafval, maar daarin volgen we de landelijke richtlijn zoals die door Milieu Centraal werd uitgedragen. Dat betekent opname in de wel-lijst, ook al is het geen grondstof voor nieuwe producten.

In het inzameltarief dat met het Afvalfonds is afgesproken is een tolerantiegrens is opgenomen voor het aandeel niet-verpakkingen (maximaal 4%) en het aandeel stoorstoffen (maximaal 15%). De keten zoals deze nu is ingericht voor PMD, van inzameling tot en met sortering en recycling, is niet ingericht op een andere samenstelling van PMD. Ook de financiële afspraken met het Afvalfonds zijn daar niet op ingericht. Overschrijden we de tolerantiegrenzen, dan volgt een korting op de vergoeding. De acceptatie bij de overslag verloopt niet anders dan voorheen. Voor communicatie had het nieuwe ketenregiemodel nauwelijks consequenties. De huidige kernboodschap bleef grotendeels overeind, de inzet van structurele communicatie eveneens.

Sorteeranalyses

Op onze weg naar zo min mogelijk restafval en zuivere, herbruikbare stromen is ‘meten weten’. In 2020 werden sorteerproeven gedaan bij restafval en GFT. Deze tweejaarlijkse onderzoeken voeren we uit voor iedere gemeente. De sorteeranalyses brengen in beeld welke bruikbare stromen nog in het huishoudelijk restafval verdwijnen. Sorteeranalyses worden ook per stroom verricht, bijvoorbeeld om een beeld te krijgen van de vervuiling in het GFT of PMD. Met deze gegevens kunnen we samen met de gemeente keuzes maken en ‘bijsturen’. Sorteerproeven geven ons helder inzicht in het scheidingsgedrag van inwoners, maar ook in het – tussentijdse – effect van maatregelen. 

Livestream-uitzending

De gemeente Epe benutte 2020 voor het voorbereiden van inwoners op de invoering van diftar in 2021. Een intensieve communicatiecampagne onder de titel Samen Slim Inzamelen startte in het voorjaar. Daarin werd veel aandacht besteed aan communicatie over goed afval scheiden, de invoering van de inzameling met de BEST-tas, de mogelijkheden voor het scheiden van keukenafval bij hoogbouw en de invoering van diftar. Bijzonder was de livestream uitzending waarin inwoners in de gelegenheid werden gesteld om te reageren op de eerste ‘golf’ van communicatie over de wijzigingen in de inzameling. De uitzending is terug te zien op YouTube.

 

Zomer

 

Recycleplein Doesburg geopend voor Rheden

Vanaf juli konden inwoners van de gemeente Rheden gebruik maken van het Recycleplein in Doesburg. Wethouders Dorus Klomberg (Rheden) en Birgit van Veldhuizen (Doesburg) gaven samen met directeur Lisette Bosch van Circulus-Berkel het startsein voor de samenwerking. De samenwerking betekent dat kosten gedeeld worden en de openingstijden uitgebreid. Zo is er onder meer een avondopenstelling op donderdag en vrijdag tot 19.00 uur.

Containerkunst

De berichtgeving over de containerkunst in Doesburg van de internationaal gewaardeerde street artist Rosalie de Graaf leverde veel persaandacht op en maakte ook op LinkedIn van Circulus-Berkel het nodige los. Veel likes en commentaren van vakgenoten uit heel het land. Waardering (‘Dit is echt gaaf!’), en scepsis (‘ben benieuwd hoe lang dit gaat werken’) gingen ongeveer gelijk op.

E-bikes voor correctoren

Sinds het begin van de coronacrisis reden we zo min mogelijk met correctoren op de wagen vanwege de veiligheid. Op sommige routes bleek dat goed te doen, op andere plekken was het lastiger. Op verschillende locaties zijn daarom, bij wijze van proef, e-bikes ingezet zodat collega’s zich gemakkelijk konden verplaatsen in de wijken.

Buitengewone Bomen

Achter ‘gewone bomen’ schuilen soms prachtige verhalen. Met het initiatief BuitenGewone Bomen portretteerden Circulus-Berkel Buitenruimte en de gemeente Lochem verhalen van inwoners bij een boom die voor hen een speciale betekenis heeft. De publicaties gaven niet alleen inzicht in de beleving van bewoners, maar bleken ook een opstap naar actuele thema’s in de openbare ruimte zoals landschappelijke waarde, biodiversiteit en klimaatthema’s. De campagne is voor 2020 voortgezet met een rubriek naast het Gemeentenieuws en de speciale landingspagina. Meer over het doel en de opzet in waardemagazine.nl

Zomerschool

Voor het veertiende jaar organiseerde Kindcentrum Rivierenwijk (Deventer) de Zomerschool. Drie weken lang konden zo’n honderd leerlingen er terecht: om een leerachterstand in te halen, lessen te volgen en leuke dingen te doen. Met de Deventer Schoon Familie heeft een deel van de leerlingen in de buurt zwerfafval opgeruimd, les gehad over afval scheiden en het ‘afvalscheidingsspel’ gespeeld. Aan het eind gingen alle deelnemers met een zelfgemaakte 3D-pen een sleutelhanger naar huis.

Besluit gescheiden inzameling

Op 1 juli 2020 ging het Besluit gescheiden inzameling in. Gemeenten waren vanaf dat moment  wettelijk verplicht om de gescheiden inzameling van GFT, papier, metaal, kunststof, glas, textiel, e-goed en klein gevaarlijk (KGA) te organiseren. Voor textiel en KGA gaat deze verplichting pas in op 1 januari 2025, voor bio-afval 1 januari 2023, voor de andere stromen is dat 1 juli 2020. Gescheiden inzamelen hoeft niet ‘huis-aan-huis inzamelen’ te betekenen; ook inlever- of innamesystemen of een brengvoorziening op het recycleplein vallen eronder.

Een en ander volgt uit artikel 10.21 van de Wet milieubeheer, die de implementatie is van EU richtlijn 2018/ 851. De gemeentelijke afvalstoffenverordening moest voor 1 januari 2021 in overeenstemming zijn met dit besluit. Aandachtspunten die Circulus-Berkel voor gemeenten zag, zijn onder andere het organiseren van de gescheiden inzameling van bioafval (de toekomstige officiële term voor GFT) bij hoogbouw waar het ook technisch en financieel kan.

 

HERFST

 

Corona: terugblik derde kwartaal

Met de start van het derde kwartaal was de eerste coronagolf voorbij. De zomer betekende een periode van relatieve ontspanning in pandemietijd. Nadat begin september de tweede coronagolf uitbrak en de teugels door het kabinet weer werden aangetrokken, werden ook intern de maatregelen weer verscherpt. De intensieve interne communicatie door middel van nieuwsbrieven en videojournaals werd daarom voortgezet. De dienstverlening bleef overeind, ook in het derde kwartaal.

LessonUp

Het lespakket van Cleanwise voor de 100 deelnemende scholen is gedigitaliseerd en in het najaar opgenomen in het landelijke, veelgebruikte leskanaal LessonUp. De lessen zijn interactief, kleurrijk en duidelijk. De docent kan eenvoudig sorteren op de gewenste groep en het onderwerp. Deelnemende scholen ontvingen in het najaar een mailing met een gebruiksinstructie. De instructie kan ook via circulus-berkel.nl worden gedownload.

Zwerfvuil  

In ruim 180 landen werd op 19 september tijdens de wereldwijde opruimactie World Cleanup Day zwerfafval opgeruimd. Ook in onze regio vonden tal van acties plaats, bijvoorbeeld in Deventer, waar de Deventer Schoon Familie van Circulus-Berkel vier vrienden- of burengroepen ondersteunde met materiaal en afvoer. Eén groep viel op: de buitensporters van studio Rechtuit in Deventer die sporten en afval opruimen combineerden.

Participatie-overeenkomst

De gemeente Epe werkt samen met kringloopcentrum Stilema (onderdeel van Circulus-Berkel) aan participatie-plaatsen. Daartoe sloten zij een overeenkomst op 1 oktober. Het fotomoment was coronaproof met de ondertekening en een handdruk op een speciaal bord. Stilema biedt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt participatieplaatsen waarin basisvaardigheden opgedaan kunnen worden. Door de participatieplaatsen krijgen de mensen een kans zich verder te ontwikkelen in verschillende vakgebieden. Het kunnen taken zijn bij de inzameling van spullen, het sorteren en prijzen, maar ook winkelwerkzaamheden, reparatie en vervoer. Het uiteindelijke doel: vanuit de uitkering naar (betaald) werk.

Bladverzamelwedstrijd

Ieder jaar in oktober worden de leerlingen van de basisscholen in Deventer gevraagd om mee te helpen met het opruimen van afgevallen blad tijdens een bladverzamelwedstrijd. De scholen kregen een bladkorf op het schoolplein en veegden en harkten blad van stoepen, straten en pleinen. Daar kan het gevaarlijke situaties opleveren als het nat en glad wordt. In het groen lieten ze het blad liggen; daar is het een waardevolle grondstof voor de bodem en schuilplaats voor kleine dieren. Vijftien scholen deden mee.

Rapport bron- en nascheiding

Onderzoeksinstituut IPR Normag bracht in opdracht van Circulus-Berkel de mogelijkheden en te verwachten effecten van het nascheiden van PMD in kaart. De rapportages zijn voor iedere gemeente afzonderlijk gemaakt en ook voor Circulus-Berkel als geheel. De discussie over bron- en nascheiden zoals deze in meer gemeenten wordt gevoerd, spitst zich toe op de verpakkingen van plastic, metaal en drankpakken (PMD). Vanwege de kwaliteit en recyclebaarheid staat het belang van het gescheiden inzamelen van de andere grondstoffen zoals gft, oud papier en karton, glas en textiel niet ter discussie. Door middel van scenario’s is onderzocht welke bijdrage mag worden verwacht van nascheiding van PMD aan het behalen van de ‘VANG ambities’ en de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van huishoudelijk afvalbeheer. De rapportages zijn met gemeenten gedeeld.

Belangrijkste conclusie is dat bronscheiding van PMD goed bij onze aangesloten gemeenten past. Deze conclusie deelde onderzoeker Paul de Bruin (IPR Normag) op maandag 5 oktober in een speciaal webinar rond bron- en nascheiding van PMD, dat mede was georganiseerd door Circulus-Berkel. De conclusies ondersteunen het beleid van onze gemeenten. De onderzoeksresultaten helpen bovendien om een terugkerende discussie te onderbouwen met feiten. Lees hierover meer.

E-waste Race

In het najaar vond in Deventer de E-waste Race plaats. Een goede actie om kinderen én hun ouders ervan bewust te maken dat elektronische apparaten niet bij het restafval horen. Negen scholen in de gemeente gingen de strijd aan met elektronisch ‘afval’. In totaal haalden ze maar liefst 25.371 oude elektronische apparaten op. De Wereldwijzer uit Okkenbroek werd met 6.239 apparaten de winnaar. Wethouder Rob de Geest overhandigde de leerlingen de prijs, een schoolreis naar NEMO in Amsterdam.

Nieuwe strategie

Samen met interne en externe stakeholders verkende Circulus-Berkel de route op weg naar verduurzaming en maatschappelijke meerwaarde. Speerpunten in de nieuwe strategie zijn hecht partnership, meer milieuwinst, een duurzame leefomgeving en ontwikkeling van sociale arbeid. Na een intern programma in de eerste helft van het jaar, dat tot de vier speerpunten leidde, was het in het najaar de beurt aan wethouders, ambtenaren en andere samenwerkingsrelaties om de thema’s tegen het licht te houden. Elkaar in het ‘echt’ spreken was onmogelijk vanwege de verscherpte coronamaatregelen; gekozen werd daarom voor vier online bijeenkomsten. Deze vonden plaats in een inspirerende setting met film, een plenair deel en workshops, geleid door medewerkers van Circulus-Berkel. Dat zorgde voor waardevolle input voor het strategisch plan. In de winter keurde de Raad van Commissarissen de meerjarenstrategie in concept goed; de Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelde in februari 2021 de meerjarenstrategie vast.

Elektrificatie wagenpark

Circulus-Berkel zet concrete stappen in de elektrificatie van het wagenpark. Zo vond in Apeldoorn een 4-daagse demo plaats met de veegmachine ‘e-Swingo’: een volledig elektrische variant van de bestaande Swingo. De demo verliep positief: de twee machinisten vonden de machine qua vegen/zuigen zeker niet onderdoen voor de dieselmachine. De wagen is ook  vlotter in acceleratie. Alleen de bekende ‘actieradius-stress’ vraagt gewenning. “Krijg ik het werk klaar op 1 acculading?”. De accu werd tijdens de demodagen volledig gebruikt en de uitkomsten zijn positief. Alleen tijdens extreem zware dagen is tussentijds bijladen nodig, op normale dagen zorgt een tussenlading voor gemoedsrust. Op basis van deze resultaten nemen we een volgende stap richting een Zero-emissie dienstverlening.

Fossielvrije brandstof

Circulus-Berkel is in 2020 voortvarend aan de slag gegaan met de CO2 reductiedoelstellingen die met de aandeelhouders zijn afgesproken. Doelstellingen die verder gingen dan die van de Cleantechregio. We beoogden 6% reductie in 2020 en 25% per 2021. Om de eerste doelstelling te realiseren is het aantal auto’s dat deelneemt aan de proef met HVO100 (voorheen Ssynfuel+ genaamd) opgeschaald tot het maximaal haalbare. HVO100 is een fossielvrije brandstof geschikt voor dieselauto’s en –motoren. Het is gemaakt van plantaardige afvalvetten, restmateriaal en oliën en produceert tot 90% minder uitstoot van broeikasgassen (CO2) ten opzichte van fossiele diesel. Hiermee is de 6%-doelstelling voor 2020 gehaald. Eind 2020 zijn we vervolgens overgestapt naar HVO100 op ons eigen tankstation in Apeldoorn, waarmee we de 25% CO2 uitstootreductie per 2021 ruimschoots realiseren.

Elektrische truck

Een mijlpaal in 2020 was verder de levering van de eerste volledig zero emissie, elektrische truck. Deze bakwagen wordt gebruikt voor het legen van retourette-systemen, het uitzetten van minicontainers en het distribueren van rolcontainers bij evenementen.

Ook werd een bestelling geplaatst voor twee translift elektrische zijladers, die in de zomer van 2021 geleverd zullen worden. De overgang brengt aanpassingen met zich mee, bijvoorbeeld in oplaadvoorzieningen, inzet op routes en manier van rijden.

Denim Deal

Circulus-Berkel is een van de dertig partijen die betrokken is bij de Denim Deal die op 29 oktober door staatssecretaris Van Veldhoven (circulaire economie en milieu) werd ondertekend en in de Tweede Kamer werd aangeboden. In de Denim Deal staan concrete afspraken voor meer hergebruik van oude denim kledingstukken. Afgesproken is dat merken als Scotch & Soda, MUD Jeans en Kuyichi samen drie miljoen spijkerkledingstukken zullen maken met daarin minstens 20% gerecycled textiel. Daarnaast hebben de deelnemende partijen afgesproken dat zij gezamenlijk zo snel mogelijk toewerken naar de standaard van minimaal 5% gerecycled textiel in alle denim kledingstukken. Circulus-Berkel is bij de deal betrokken vanwege de eerder gezette stap om het ingezamelde kleding uit de negen gemeenten regionaal te laten sorteren door ReShare/Leger des Heils. Door deze samenwerking ontstaat meer grip op de textielketen.

 

WINTER

 

Podcast over textiel

Circulus-Berkel-collega en journalist Rosa Scholtens maakte voor CirkelWaarde een podcast over de effecten van de coronacrisis op de mode- en textielindustrie in Nederland. Deze sterk geglobaliseerde industrie ondervond eerder dit jaar direct de effecten van de pandemie. Vervolgens rees de vraag: is corona een ramp of een zegen? In de podcast zoekt Rosa naar antwoorden door middel van interviews met deskundigen in de keten, deels in de eigen regio, deels uit de Circulus-Berkelorganisatie. De podcastserie is te beluisteren via https://www.cirkelwaarde.nl.

Continuïteit voor BuitenRuimte

De gemeente Lochem continueert de samenwerkingsovereenkomst met Circulus-Berkel voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. De samenwerking is aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij wordt toegewerkt naar een dienstverleningsovereenkomst. De samenwerking maakt het mogelijk om op korte én lange termijn te blijven investeren in ambities en ontwikkelingen die het integraal beheren van de buitenruimte meebrengt. Het besluit onderschrijft ook de koers van Circulus-Berkel voor al haar gemeenten.

Saldo milieupas

De gemeente Deventer heeft bij het vaststellen van het nieuwe grondstoffenplan in november besloten dat de inwoners van Deventer langer gebruik kunnen maken van het aantal kilo’s op de milieupas in Deventer. Vanaf nu zijn alle kilo’s in die gemeente drie jaar geldig. Dat betekent dat niet-gebruikte kilo’s van 2020 blijven staan en in 2021 en 2022 nog gebruikt kunnen worden. In januari van het nieuwe jaar wordt het saldo verhoogd met de vertrouwde 100 kilo. Dat is een mooi voordeel voor de inwoners van de gemeente die bovendien niet meer voor het eind van het jaar in de rij hoeven bij het Recycleplein om de resterende kilo’s op te maken.

Grondstoffenbeleid

De gemeente Brummen staat in de startblokken om het grondstoffenbeleid te vernieuwen. Om inwoners hierover te informeren en uit te nodigen deel te nemen aan een enquête, maakten we samen met de gemeente een dubbele pagina achter de gemeentepagina. Met daarin een interview met wethouder Cathy Sjerps, een infographic met feiten en cijfers, praktische info en tips over afval scheiden.  

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Een belangrijke mijlpaal is het behalen van het PSO-certificaat in december 2020. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De sociale bijdrage is vastgesteld op 18,5%, en dat is ruim boven de norm van trede 3 (de hoogste trede) van de prestatieladder. Dat betekent dat Circulus-Berkel een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen.

Inzameling kerstbomen

Traditiegetrouw zamelen we in de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Epe in januari de kerstbomen aan huis in. Tot nu toe deden we dit op aanmelding, wat rond de jaarwisseling een enorme piek gaf in de klantcontacten. In de zomer ging daarom een interne projectgroep aan de slag om de kerstboominzameling te verbeteren en werd een plan gemaakt voor het rijden met vaste routes. Inwoners vonden na 1 december hun inzameldag op de digitale kalender en app -  een kerstboompje uiteraard - en hoefden zich niet meer van te voren aan te melden. Resultaat: meer gemak voor en tevredenheid bij inwoners en gemeenten en minder belasting van het KlantContactCentrum. In Lochem konden inwoners op woensdag 6 januari de bomen wegbrengen naar tal van inleverpunten.