JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Bronckhorst

 

Over op het Nieuwe Inzamelen

In de gemeente Bronckhorst is in 2020 het 'Nieuwe Inzamelen' geïmplementeerd. Hierbij werd de inwoners meer keuze geboden bij de inzameling: zelf wegbrengen of laten ophalen. Inwoners konden ervoor kiezen het restafval weg te brengen naar ondergrondse containers in de buurt of tegen een hogere vaste heffing hun grijze container te houden (de zogenaamde keuzecontainer).

Voor het inzamelen van PMD met de oranje container aan huis ging een tarief gelden; het wegbrengen bleef kosteloos. Daarnaast werd de inzamelfrequentie van GFT in de winter verlaagd en de BEST-tas voortaan op aanmelding ingezameld. 

Bij de implementatie bleken veel meer huishoudens dan verwacht hun grijze container in te leveren. Dat leidde tot minder inkomsten dan verwacht. Daarom werd medio 2020 besloten tot het stopzetten van de grijze keuzecontainer en verhoging van het vastrecht per 1 januari 2021.