JAAROVERZICHT 2020

GOVERNANCE

Toezicht

Circulus-Berkel BV is een onderneming (BV) waarvan gemeenten zowel aandeelhouder als opdrachtgever zijn. De onderneming wordt geleid door een eenhoofdige directie, die wordt bijgestaan door een managementteam en afdelingsmanagers. Een belangrijke wijziging in 2020 betrof de komst van Lisette Bosch per 1 januari 2020 als nieuwe algemeen directeur. Het toezicht wordt gehouden door de Raad van Commissarissen.

Personalia Raad van Commissarissen

Mevrouw L.M. de Kock, voorzitter, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de renumeratiecommissie

Tevens: Interim HR Manager, coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden, lid onderhandelingsdelegatie CAO ZKN.

Nationaliteit: Nederlandse

Geboortejaar: 1965

Benoemd: 28 mei 2009


 

De heer ir. F.A. Spoelstra, vice-voorzitter, lid van de auditcommissie

Tevens: Projectleider bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, Secretaris van het Landelijk Platform Herinnering WO2, fractievoorzitter PvdA van Provinciale Staten van Gelderland

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1966
Benoemd: 1 juli 2016


 

De heer ir. J.W.J. van den Berg, voorzitter van de renumeratiecommissie

Tevens: onafhankelijk voorzitter Commissie van Beroep CAO SABIC LBV.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1950
Benoemd: 1 januari 2014


 

De heer drs. H.L.M. Willemsen, secretaris, voorzitter van de auditcommissie

Tevens: Directeur/grootaandeelhouder Willemsen Management B.V. (bedrijfseconomisch adviesbureau) en PSI Holding BV (waaronder Hollarts Plastic Group BV en Helcosol BV).

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1962
Benoemd: 1 januari 2012


 

Mevrouw drs. P.A.M. Hoog

Tevens: Adviseur, Interim-manager, lid Raad van Toezicht Stichting Iris (Voorgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland).

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1968
Benoemd: 1 januari 2021


 

De heer drs. H.J. Kloeze – overleden op 3 mei 2020

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1947
Benoemd: 1 januari 2010

De heer Kloeze overleed in mei 2020 na een kort ziekbed. Circulus-Berkel is hem veel dank verschuldigd voor de gedrevenheid en deskundigheid waarmee hij een decennium lang zijn taken als voorzitter heeft uitgeoefend.