JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Zutphen

 

ONTWIKKELING AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Nieuw grondstoffenplan

In 2020 is gewerkt aan het nieuwe Grondstoffenplan. Hiervoor hebben gesprekken met de wijkregisseurs van Zutphen plaatsgevonden en is de raad op bezoek geweest bij Circulus-Berkel. De besluitvorming zal plaatsvinden in 2021 waarna een implementatieplan wordt opgesteld.

Bij onder meer het Stokebrand in Zutphen is een GF-zuil geplaatst, een container voor groente en fruit. Het gaat daarbij om een  proefopstelling. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe grondstoffenplan is het plaatsen van deze GF-zuilen bij hoogbouw. Hier valt veel winst te behalen in de reductie van restafval. Het aandeel hoogbouw in Zutphen bedraagt namelijk ruim 30%. In 2021 wordt deze aanpak geëvalueerd en meegenomen rondom de besluitvorming van het nieuwe Grondstoffenplan.

Tevredenheid

In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners over de inzameling. Circulus-Berkel wordt door de inwoners van de gemeente Zutphen beoordeeld met het rapportcijfer 7,8. Dit betekent een stijging van de waardering ten opzichte van 2017, toen gemiddeld een 7,5 werd gegeven. De inwoners van Zutphen zijn het meest tevreden over de mogelijkheid om hun pmd en glas kwijt te kunnen. Het meest genoemde verbeterpunt is het netjes terugplaatsen van containers en kratjes na het legen. Het grootste deel van de inwoners van Zutphen heeft telefonisch contact met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Zij zijn met name tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers. De inwoners van de gemeente Zutphen geven aan bij voorkeur informatie te ontvangen via de website, per post, de app en het huis-aan-huisblad.