JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Deventer

 

ONTWIKKELINGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Deventer laat in de laatste vier jaar een stabiel beeld zien in het aanbod van restafval en grondstoffen. Het scheidingspercentage bedroeg in 2020 77%, waarmee de gemeente de landelijke doelstelling voor 2020 van 75% al ruimschoots voorbij is. Deventer bevindt zich in de top van de gemeenten in deze stedelijkheidsklasse.

Grondstoffenplan 2020-2024

In november 2020 is het Grondstoffenplan 2020-2024 door de raad vastgesteld. Doelen: Het motiveren van bewoners tot het leveren van een actieve bijdrage aan optimaal afvalscheidingsgedrag, het op de juiste manier aanbieden van het afval en het terugdringen van de hoeveelheid restafval. De nadruk van het grondstoffenplan ligt op kwaliteit, een schone buurt en een verdere reductie van het restafval tot 30 kg in 2025.

Fasering invoering maatregelen

Onderdeel van het pakket maatregelen is het bieden van meer mogelijkheden tot het scheiden van keukenafval in de binnenstad en bij hoogbouw, een ‘ja-sticker’ voor wie wél ongeadresseerd reclamedrukwerk wil ontvangen, en het stopzetten van de huis-aan-huis inzameling van glas en BEST-tas (Boeken, E-goed, Speelgoed en Textiel). Verder wordt papier niet langer aan huis in losse dozen ingezameld, maar vanaf mei 2021 door middel van containers bij de laagbouw en verzamelcontainers bij de hoogbouw en in het centrum. De maatregelen worden gefaseerd in 2021 ingevoerd.

Tevredenheid: ruim voldoende

In 2020 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners over de inzameling. Circulus-Berkel wordt door de inwoners van de gemeente Deventer beoordeeld met het rapportcijfer 7,6. Dit betekent een stijging van de waardering ten opzichte van 2017, toen gemiddeld een 7,2 werd gegeven. De inwoners van Deventer zijn het meest tevreden over de mogelijkheid om hun pmd, gft, glas en papier kwijt te kunnen. Minder tevreden is men over de mogelijkheid om luiers en klein chemisch afval aan te bieden. Het meest genoemde verbeterpunt is het netjes terugplaatsen van containers en kratjes na het legen. Het grootste deel van de inwoners van Deventer heeft telefonisch contact met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Zij zijn met name tevreden over de vriendelijkheid van de medewerkers. De inwoners van de gemeente Deventer geven aan bij voorkeur informatie te ontvangen via de website, per post en de app van Circulus-Berkel.

ONTWIKKELINGEN BUITENRUIMTE

Onder het credo ‘Samen Buiten Beter’ hebben de Buitenruimte-teams in nauwer verband samengewerkt met Het Groenbedrijf. Zo werden de wijken Blauwenoord en het Oranjekwartier in korte tijd voorzien van ‘onderhoudsrondes’; onkruidbeheersing, snoeiwerkzaamheden en veegwerk voerden we tegelijkertijd en gecoördineerd uit.

Voor het beheersen van onkruid is gekozen voor een gecombineerde inzet van reiniging (bosmaaiers en vegen) én de wave-techniek. Nieuwe ingezaaide locaties die aangemerkt zijn als ontwikkelgebied voor biodiversiteit werden ontzien.
De 1100 prullenbakken in de openbare ruimte zijn wekelijks geleegd; maar liefst 486.668 legingen per jaar. Het kalenderjaar startte en eindigde met relatief milde temperaturen. Onze gladheidsbestrijders gingen 14 maal preventief op pad. 

DEVENTER SOCIAAL

De ontwikkeling van het sociaal domein is een strategisch speerpunt van Circulus-Berkel waaraan de Schoon Familie en Buurtbeheer (Cambio, ook wel Deventer Sociaal) actief bijdragen in tien programma’s. Daarbij bieden we werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkzaamheden ten goede komen aan de leefbaarheid in de wijk. Bewoners zijn daarin actief betrokken. Het ‘coronajaar’ 2020 strooide in de meeste programma’s roet in het eten. Veel activiteiten en werkzaamheden konden niet worden uitgevoerd, enkele wel in de periode dat de maatregelen tijdelijk waren verruimd. Daaronder een succesvolle opruimactie tijdens de World CleanUp Day en E-waste Race. Cambio Keuken wist op kleine schaal de verzorging van maaltijden voort te zetten. Het volledige verslag van Deventer Sociaal is hier te vinden.