JAAROVERZICHT 2020

SOCIAAL DOMEIN

Resultaten en ontwikkeling sociaal ondernemen

Circulus-Berkel is in het sociaal domein partner voor gemeenten. We bieden mensen met een kwetsbare positie een kans om een plek te veroveren op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt in inzameling en sortering, in het beheer van openbare ruimte, of in één van de volgende diensten of onderdelen: de fietsenwerkplaats, facilitaire dienst, reiniging, veegploeg, Cleanteams, Techniekfabriek, De Schoon Familie, Buurtacademie, Jongerencentrum 0313, Kringloopwinkel Stilema en Go Ahead Eagles Fan Support. Zo dragen we bij aan een inclusieve maatschappij, waarin ruimte is voor alle soorten inzet en ieder naar eigen kunnen bijdraagt.

Reguliere werkplekken met loonwaarde

In 2020 werkten 98 mensen met verminderde loonwaarde bij Circulus-Berkel op een trajectplek in de units Grondstoffen en BuitenRuimte. Dat zijn reguliere werkplekken. De groep gedetacheerde SW-medewerkers neemt langzaam af. De groep medewerkers met verminderde loonwaarde vanuit de P-wet neemt langzaam toe. Er is zelfs een aantal mensen doorgestroomd van een trajectplek naar een betaalde baan binnen Circulus-Berkel.

Activeringstrajecten

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die deelnemen aan een activeringstraject leren werknemersvaardigheden en hebben de mogelijkheid om (praktijk-)certificaten te halen. Doel hiervan is om een volgende stap te zetten op weg naar een betaalde baan. In 2020 namen in totaal 105 mensen deel aan een activeringstraject. Zij waren vooral actief in de unit BuitenRuimte en de afdeling Buurtbeheer. Als gevolg van het coronavirus is de instroom helaas achtergebleven. Wel hebben we ervoor gezorgd dat de meest kwetsbare mensen een plek hielden of kregen, waarbij het aantal overeengekomen uren meestal werd aangepast.

Ongeveer de helft van de deelnemers aan een activeringstraject stroomt uit naar een vervolgtraject, opleiding of baan. Ongeveer een kwart verlaat het traject zonder baan en van het overige deel eindigt de uitkering.

Vrijwilligers

Voor de 144 vrijwilligers is vooral sociale betrokkenheid en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij van belang. Omdat de meeste activiteiten vanwege COVID-19 in 2020 niet door zijn gegaan, valt het aantal vrijwilligers lager uit dan de jaren daarvoor.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

Een belangrijke mijlpaal is het behalen van het PSO-certificaat in december 2020. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De sociale bijdrage is vastgesteld op 18,5%, en dat is ruim boven de norm van trede 3 (de hoogste trede) van de prestatieladder. Dat betekent dat Circulus-Berkel een bovengemiddelde bijdrage levert op het gebied van sociaal ondernemen.

Onze rol in het sociaal domein is als speerpunt opgenomen in onze nieuwe strategie. Daarmee krijgt het een vergelijkbaar belang als de overige drie speerpunten: solide partnerschap, milieuwinst (afval en grondstoffen) en leefomgeving (buitenruimte).