JAAROVERZICHT 2020

Het jaar in cijfers
Voorst

 

ONTWIKKELINGEN AFVAL EN GRONDSTOFFEN

Wijzigingen in brengpunten KCA en grofvuil

Begin 2020 is de Gemeentewerf – waar een aantal afvalstromen kon worden gebracht - gesloten. Inwoners konden vanaf dat moment terecht op de Recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de inzameling van KCA is in de gemeente wel een ander inzamelpunt ingericht. Vanaf medio maart konden inwoners met hun KCA terecht op het parkeerterrein van Sportpark Zuiderlaan, Zuiderlaan 5 in Twello. De chemokar heeft daarmee een nieuwe plek gekregen; de gratis inzameling van KCA voortgezet. Voor andere afvalsoorten zoals grofvuil wist een toenemend aantal inwoners de weg te vinden naar een van de Recyclepleinen van Circulus-Berkel in de omliggende gemeenten Apeldoorn, Deventer, Epe/Vaassen en Zutphen De bezoekersaantallen van inwoners uit de gemeente Voorst zijn daar met circa 25% gestegen.

Papierinzameling

Een tweede wijziging betrof de papierinzameling. Dit werd in 2020 anders georganiseerd door het opzeggen van de overeenkomst per 1 juli 2020 met de toenmalige inzamelaar. Circulus-Berkel heeft de inzameling van papier op verzoek van de gemeente Voorst op zich genomen. Het inzamelen met een zijlader bleek al snel niet goed uitvoerbaar waarna is overgeschakeld op de inzet van een achterlader. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt om een medewerker van de Gemeentewerf te detacheren als chauffeur op het inzamelvoertuig voor papier. In 2020 zijn ook periodes geweest dat de vrijwilligers niet mee konden met de inzameling ingegeven door corona. De inzameling is toen voortgezet door de inzet van inleenkrachten.

De inwoners van de gemeente Voorst zijn koploper in het Circulus-Berkelgebied als het gaat om het aanbieden van GFT. Er word met ruim 215 kg per inwoner per jaar relatief veel GFT ingezameld; in de rest van het werkgebied van Circulus-Berkel bedraagt dat 137 kg. Hoewel in alle gemeenten in 2020 meer gescheiden GFT werd aangeboden, steeg dat in de gemeente Voorst met circa 3,5 %.

Tevredenheid: ruim voldoende

In 2020 heeft voor het eerst onderzoek plaatsgevonden naar de tevredenheid onder inwoners over de inzameling. Circulus-Berkel wordt door de inwoners van de gemeente Voorst beoordeeld met het rapportcijfer 7,8. De inwoners van Voorst zijn het meest tevreden over de mogelijkheid om hun gft kwijt te kunnen. Minder tevreden is men over de mogelijkheid om klein chemisch afval aan te bieden. Het meest genoemde verbeterpunt is het netjes terugplaatsen van containers en kratjes na het legen. Het grootste deel van de inwoners van Voorst heeft telefonisch contact met het KlantContactCentrum van Circulus-Berkel. Zij zijn met name tevreden over de vriendelijkheid en snelheid van de medewerkers. De inwoners van de gemeente Voorst geven aan bij voorkeur informatie te ontvangen via de app, website, per post of via het huis-aan-huisblad.